How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Kirwan's Lane'
Alex Zarodov

Water and Wastewater Connections

Irish Water is the contact point for all water and wastewater connections from the 8th of December, 2016. Please note that existing Galway City Council application forms will no longer be accepted by IW or Galway City Council after this date.
More...

 

Latest news

Galway City Council together with their Consultants, Halcrow Barry and Transport Infrastructure Ireland are conducting a study to upgrade the Kirwan junction.
Ireland's national maritime festival, takes place this year in Galway on Friday 30th of June to Sunday 2nd of July.
Public participation in the identication of 'bathing waters' under the bathing waters directive 2006/7 ec of 15th february 2006 and the bathing water quality regulations si 79 of 2008  
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Galway City Council has made an order closing:-   PART A: Waterside (L-51184-0) to Courthouse Square Junction (L-51185-0) ...
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Galway City Council has made an order closing:-   New Road: From Parkavara to Henry Street, Henry Street: From William Street West to New Road and St Helens...


TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- CUID A: Cois Uisce (L-51184-0) go dtí Acomhal Chearnóg Teach na Cuirte (L-51185-0) CUID...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:- An Bóthar Nua :  Ó Pháirc an Mhéara go dtí Sráid Anraí, Sráid Anraí: Ó...

Beidh 7ú Comhdháil Bhliantúil Oidhreachta Chathair na Gaillimhe ar siúl Dé Sathairn, 24 Meitheamh 2017 sa Harbour Hotel, Na Duganna, Cathair na Gaillimhe agus beidh réimse iontach cainteoirí ann ó rogha disciplíní agus réimse leathan...

Tá Scéim Bhliantúil Ghradaim Deontais d'Fhéilte Pobail Áitiúla fógartha ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe. Beidh eagraíochtaí áitiúla atá i mbun imeachtaí a phleanáil sa chathair sna míonna atá amach romhainn i dteideal deontais...

FÓGRA SUÍMH FÓGRA FAOI ALT 179 DEN ACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT 2000, ARNA LEASÚ & CUID 8, AIRTEAGAL 81 DE NA RIALACHÁIN UM PLEANÁIL...

Upcoming Events / Imeachtaí atá ag teacht

Aimsíodh 0 imeachtaí...

0 events found...Latest tweets

Galway City Council on Twitter: @GalwayCityCo