How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Continental Christmas Market'
Alex Zarodov

Notice for Galway City Council housing tenants with queries relating to gas supply

You are asked in the first instance to contact Gas Networks Ireland on 1850 200 694.

Useful Links:

Link to Gas Networks Ireland Web site: https://www.gasnetworks.ie/home/

Link to Gas Networks Ireland advice on shutting off supply: https://www.gasnetworks.ie/home/safety/turn-gas-on-and-off/

Latest news

Galway City Council wishes to notify the public that Westside & Renmore Community Centres are closed due to an ongoing issue with the gas network as directed by Gas Networks Ireland
Galway City Council will participate in European Mobility Week (EMW) http://www.mobilityweek.eu/, running between 16th to the 22nd September. The initiative is to arrange activities and events which promote and contribute to a shift towards...
Galway City Council Comhairle...
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Galway City Council are closing:-   Forster Street: All Traffic except Buses & Taxis Eglinton Street: All Traffic except Buses & Taxis William’s Gate...
An agreement to transfer ownership of the former St. Anne's Children's Home at Taylor's Hill, Galway from the Sisters of Mercy to Galway City Council was announced at the monthly meeting of the Council in City Hall, Galway on Monday (11th...


Is mian le Comhairle Cathrach na Gaillimhe a chur in iúl don phobal go bhfuil Ionaid Phobail an Taoibh Thiar & na Rinne Móire dúnta i ngeall ar chúis leanúnach leis an líonra gáis, de...

FOLÚNTAS FOIRNE Innealtóir Cúnta

TUGTAR FÓGRA LEIS SEO go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-   Sráid Forster: An Trácht uile ach amháin Busanna & Tacsaithe Sráid...

Fógraíodh ag cruinniú míosúil na Comhairle i Halla na Cathrach, Gaillimh Dé Luain (11 Meán Fómhair) go raibh sé comhaontaithe go n-aistreofar úinéireacht Dhílleachtlann Naomh Áine ag an mBóthar Ard, Gaillimh ó Shiúracha na...

Tá iarratais á lorg ó dhaoine atá cáilithe go cuí chun na poist seo a leanas a líonadh.  Cuirfear painéal le chéile maidir le gach post óna líonfar aon fholúntais Bhuana agus Shealadacha sa todhchaí

Upcoming Events / Imeachtaí atá ag teacht

Aimsíodh 0 imeachtaí...

0 events found...Latest tweets

Galway City Council on Twitter: @GalwayCityCo