How can we help you?
Gaeilge
Image Details:

'Galway Cathedral'
Alex Zarodov

Latest news

NOTICE IS HEREBY GIVEN that Galway City Council proposes to make an order closing:-   Salthill and Claddagh R336:   From Claddagh Quay Westbound to Barna Road Junction   Period of...
Do you have a vacant property in Galway city that would be suitable to let? Please register your interest at: www.vacanthomes.ie
The Purple Flag is an international accreditation awarded to cities and towns that meet a standard of excellence in managing the evening and night-time economy.  Galway is now working to renew the status and will play host this coming weekend to...
NOTICE IS HEREBY GIVEN that Galway City Council has made an order closing:-   Rosshill Road: Under the railway bridge. Period of Closures: Monday, 14 th ...
BOHERMORE CEMETERY CEMETERY SUNDAY 20 th ...


TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go mbeartaíonn Comhairle Cathrach na Gaillimhe ordú a dhéanamh trína ndúnfar:-   Bóthar na Trá agus An Cladach R336: Ó Cé an Chladaigh ar aghaidh siar go dtí ...

An bhfuil réadmhaoin fholamh agat a bheadh feiliúnach le ligean ar cíos? Léirigh do chuid spéise, le do thoil ag: www.vacanthomes.ie

Is gradam creidiúnaithe idirnáisiúnta í an Bhratach Chorcra a bhronntar ar chathracha agus ar bhailte a chomhlíonann sárchaighdeán feabhais ó thaobh bhainistiú an gheilleagair tráthnóna agus oíche. Tá Gaillimh ag obair anois chun an...

TUGTAR LEIS SEO FÓGRA go bhfuil ordú déanta ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe an bóthar a leanas a dhúnadh:-   Bóthar Rosshill: Faoin droichead iarnróid   Tréimhse an Dúnta: Ón Luan...

REILIG AN BHÓTHAIR MHÓIR DOMHNACH NA...

Upcoming Events / Imeachtaí atá ag teacht

Aimsíodh 0 imeachtaí...

0 events found...Latest tweets

Galway City Council on Twitter: @GalwayCityCo